POSiR

Sztuczne Lodowisko
KOMUNIKAT:

Sztuczne lodowisko - NIECZYNNE


Informujemy, że 25 lutego zakończyliśmy sezon 2014 / 2015
na sztucznym lodowisku.

Wszystkim użytkownikom dziękujemy za wspólnie spędzone chwile i serdecznie zapraszamy na przyszły sezon.
 


Dni tygodnia Godziny otwarcia
WEJŚCIA I II III IV
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
8.00 - 14.00 /bez przerw/
/preferowane wejścia dla szkół/
Zapraszamy także osoby indywidualne
od
15.30
do
16:30
od
17.00
do
18:00
od
18.30
do
19:30
od
20.00
do
21:00

Dni tygodnia Godziny otwarcia
WEJŚCIA I II III IV V VI VII VIII IX
Sobota
Niedziela
oraz ferie zimowe
od
8:00
do
9:00
od
9:30
do
10:30
od
11:00
do
12:00
od
12:30
do
13:30
od
14:00
do
15:00
od
15:30
do
16:30
od
17:00
do
18:00
od
18:30
do
19:30
od
20:00
do
21:00


CENNIK
Nazwa usługi Cena
normalny ulgowy*
1 godzina 6,00 PLN 4,00 PLN
Karnet - 11 wejść (1 godz.) 60,00 PLN 40,00 PLN
1 godzina
dla grup szkolnych w godz: 8:00 - 14:00
(poniedziałek –piątek)

Dotyczy jednostek oświatowych
dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl,
po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu do POSiR.
2,00 PLN
Wypożyczenie łyżew  5,00 PLN
za 1 godzinę
Wypożyczenie łyżew dla szkół

Dotyczy jednostek oświatowych
dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl,
po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu do POSiR.
2,00 PLN
od osoby
w godzinnach 8:00 - 14:00

Szatnia 1,00 PLN
fit flex
fit flex
*dzieci, młodzież, studenci do 26 roku życia za okazaniem legitymacji upoważniającej do ulgi

OSTRZENIE ŁYŻEW
Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego. Budynek obok sztucznego lodowiska.

Cennik i więcej informacji pod adresem:
www.nartyprzemysl.pl/index.php/serwis/serwis-lyzwy


Regulamin lodowiska
 1. Zarządcą sztucznego lodowiska jest Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
 2. Sztuczne lodowisko jest czynne zgodnie z grafikiem.
 3. Sztuczne lodowisko jest monitorowane a obraz z monitoringu jest zapisywany na nośnikach elektronicznych.
 4. Wejścia indywidualne na lodowisko odbywają się tylko w ustalonych dniach i godzinach (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych).
 5. Wejście grupowe na lodowisko tylko po uprzednim ustaleniu terminu i pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego lub dorosłego opiekuna.
 6. Na lodowisku obowiązuje stosowanie się do niniejszego regulaminu, zachowanie porządku oraz przyporządkowanie się poleceniom osób dozorujących (dyżurujących)
 7. Wstęp na teren lodowiska jest dozwolony tylko za okazaniem ważnego biletu/karnetu (należy zachować go do kontroli).
 8. Karnety nie podlegają zwrotowi ani wymianie i ważne są do końca sezonu, w którym zostały zakupione.
 9. Korzystającym z lodowiska nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób przebywających.
  W szczególności zabronione jest:
  1. Siadanie na bandach,
  2. Rzucanie śniegiem lub lodem i innymi przedmiotami,
  3. Używanie własnego sprzętu jak kije hokejowe, krążki itp. (z wyjątkiem zawodów sportowych),
  4. Niebezpieczna jazda na łyżwach (np. zabawy w tzw. łapanego, podcinanie, popychanie),
  5. Jazda w przeciwnym kierunku do ustalonego i oznaczonego na bandzie,
  Ponadto zakazuje się:
  1. Wchodzenia na trybuny w łyżwach bez ochraniaczy,
  2. Palenia tytoniu na całym obiekcie,
  3. Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na całym obiekcie,
  4. Wprowadzania zwierząt na teren obiektu,
  5. Hałasowania.
 10. Osobom nietrzeźwym wstęp na teren obiektu jest wzbroniony.
 11. Dzieci do 120 cm wzrostu mogą przebywać na obiekcie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 12. Grupy i osoby korzystające z lodowiska upoważnione są do zajmowania szatni na 15 min przed rozpoczęciem zajęć. Po zajęciach szatnia powinna zostać niezwłocznie opuszczona.
 13. Na sygnał koniec zajęć (koniec seansu) uczestnicy powinni natychmiast opuścić taflę lodowiska.
 14. Osobom nieuczestniczącym w zajęciach grupowych przybywanie na lodowisku jest dozwolone jedynie w ustalonych dniach i godzinach.
 15. Organizator zawodów sportowych na lodowisku zobowiązany jest przestrzegać niniejszego regulaminu i odpowie­dzialny jest za bezpieczeństwo uczestników i kibiców.
 16. Kierownictwo lodowiska może kontrolować wszystkie zajęcia lub zawody, a w razie uchybień zakazać dalszego korzy­stania z lodowiska.
 17. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni , a nie oddane do depozytu kierownictwo lodowiska nie ponosi od­powiedzialności.
 18. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu lodowiska nieza­leżnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 19. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia znajdujące się na całym obiekcie ponoszą odpowiedzialność materialną za wy­rządzone szkody.
 20. Skargi i wnioski należy zgłaszać do kierownictwa lodowiska.
 21. Wszelkie urazy należy zgłaszać osobom dyżurującym.
 22. Sprawca wypadku ponosi pełną odpowiedzialność z jego skutki wobec osób trzecich.
 23. Zakup biletu/karnetu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.POSiR
POSiR
POSiR

© 2013 Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji      37-700 Przemyśl , ul. Mickiewicza 30      tel./fax. : 16 678 57 58      email: sekretariat@posir.pl