Sztuczne Lodowisko
KOMUNIKAT:

 


Zapraszamy na naszą stronę Facebook:
 www.facebook.com/LodowiskoPrzemysl

Zapraszamy Wszystkich do odwiedzania strony i pozostawiania na niej swoich wrażeń z przebywania na naszym obiekcie.

Zaglądnij także na stok : http://www.facebook.com/StokNarciarskiPrzemyslGODZINY OTWARCIA
Poniedziałek - Niedziela
9:00 - 21:00
PRZERWY TECHNICZNE:
11:00 - 11:30
13:30 - 14:30
17:30 - 18:00

CENNIK
Nazwa usługi Cena
normalny ulgowy*
1 godzina

Opłata za pierwsze 60 minut pobierana jest z góry
i nie podlega zwrotowi.

Czas pobytu na lodowisku liczy się od momentu
przejścia przez bramkę wejściową. Każde kolejne rozpoczęte 15 minut
płatne jest proporcjonalnie do ceny godzinowej.
6,00 PLN 4,00 PLN
1 godzina dla grup szkolnych
w godz: 9:00 - 14:00
(poniedziałek –piątek)

Dotyczy jednostek oświatowych
dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl,
po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu do POSiR.
2,00 PLN
Zarządzenie Nr 496/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 8 grudnia 2015r.
Wypożyczenie łyżew  5,00 PLN
jednorazowo
Wypożyczenie łyżew dla szkół

Dotyczy jednostek oświatowych
dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl,
po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu do POSiR.
2,00 PLN
od osoby
w godzinnach 9:00 - 14:00

Szatnia 1,00 PLN
fit flex
*dzieci, młodzież, studenci do 26 roku życia za okazaniem legitymacji upoważniającej do ulgi

OSTRZENIE ŁYŻEW
Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego. Budynek obok sztucznego lodowiska.

Cennik i więcej informacji pod adresem:
www.nartyprzemysl.pl/index.php/serwis/serwis-lyzwy


Wyciąg z regulaminu sztucznego lodowiska
  1. Zarządcą Sztucznego Lodowiska jest Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
  2. Sztuczne Lodowisko (zwane dalej lodowiskiem) jest czynne zgodnie z harmonogramem wejść.
  3. Lodowisko jest monitorowane, a obraz z monitoringu jest zapisywany na nośnikach elektronicznych.
  4. Wejścia na lodowisko odbywają się przy sprzyjających warunkach atmosferycznych i w ustalonych dniach oraz godzinach.
  5. Wejścia grupowe na lodowisko tylko po uprzednim ustaleniu terminu i pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego lub dorosłego opiekuna.
  6. Na terenie lodowiska obowiązuje stosowanie się do niniejszego regulaminu, zachowanie porządku oraz podporządkowanie się poleceniom obsługi....
  7. Pełny regulamin sztucznego lodowiska do pobraniaPOSiR
POSiR
POSiR

© 2013 Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji      37-700 Przemyśl , ul. Mickiewicza 30      tel./fax. : 16 678 57 58      email: sekretariat@posir.pl