Cennik - Zima 2014/2015

UWAGA!

Karnet i bilet jest ważny w sezonie, w którym został zakupiony.
Karnet należy zwrócić do końca czerwca
(bezpośrednio po sezonie, w którym został zakupiony) odbierając za niego kaucję.
Po tym czasie kaucja za nie oddany karnet przepada a karnet staje się własnością nabywcy.

Zakup karnetu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu
oraz regulaminu zorganizowanego terenu narciarskiego.

Regulamin kart magnetycznych

KASY BILETOWE
(czynne są w godz. 8.45 - 21.15)
znajdują się na parkingu przy stacji dolnej (ul. Sanocka)
oraz w goprówce przy stacji górnej (ul. Pasteura - Zniesienie).

Kolej krzesełkowa

KL1 - kolej dolna, KL2 - kolej górna


RODZAJ KOLEJKI / BILETU CENA
Kolej dolna KL I - przejazd dla pieszych (narciarze bezpłatnie) 4,00 zł
Kolej górna KL II  
1 przejazd 4,00 zł
10 przejazdów 40,00 zł
50 przejazdów 150,00 zł
100 przejazdów 250,00 zł


KARNETY CZASOWE:
(obowiązują w dniu zakupu)
CENA
4 godziny
(od pierwszego skasowania na stacji pośredniej)
karnet ważny tylko w dniu zakupu
50,00 zł
2 godziny
(od pierwszego skasowania na stacji pośredniej)
karnet ważny tylko w dniu zakupu
30,00 zł


Kaucja za wydany karnet - 10 zł.

Karnet szkolny - 20 zł od osoby.
w godzinach 9.00 - 14.00.
Dotyczy jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl, po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu do POSiR wraz z listą uczniów podpisaną przez dyrektora szkoły. Na 10 osób 1 opiekun bezpłatnie.

Karnet szkoleniowy - 10 zł od osoby na 2 godziny.
Dotyczy sekcji młodzieżowych z klubów narciarskich działających na terenie miasta Przemyśla.

Karnet grupowy - dotyczy grup zorganizowanych (turystyczne, szkolne) spoza Przemyśla min. 15 osób - ceny ustalane indywidualnie z Dyrektorem POSiR w drodze negocjacji.

Karnet bezpłatny (3 karnety - 4 godzinne / tygodniowo) przysługują zawodnikom sklasyfikowanym na miejscach I, II, III w klasyfikacjach PZN lub na ogólnopolskich zawodach w narciarstwie alpejskim, biegowym i snowboardzie (dotyczy mieszkańców miasta Przemyśla i przemyskich klubów sportowych).Odpłatność za organizację zawodów narciarskich:
pomiar czasu i ustawienie trasy - 1 350 zł
usługa sędziowska: 2 osoby - 500 zł, 4 osoby - 900 zł
korzystanie z elektronicznego systemu zapisów - 250 zł

Tor saneczkowy


RODZAJ BILETU CENA
1 przejazd 1 osoba na saneczkach 4,00 zł
1 przejazd 2 osoby na saneczkach 6,00 zł
Karnet 5 przejazdowy dla 1 osoby 15,00 zł
Karnet 10 przejazdowy dla 1 osoby 25,00 zł

© 2013 Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 37-700 Przemyśl , ul. Mickiewicza 30 | tel./fax. : 16 678 57 58 | email: stok@posir.pl