„Bezpieczne Ferie 2022”

„Bezpieczne ferie 2022”
Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży wymarzony czas odpoczynku i zabaw na śniegu, lodzie….
Aby jednak przebiegły bezpiecznie i szczęśliwie należy pamiętać o podstawowych zasadach
bezpieczeństwa obowiązujących tak podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież 14.02.2022r.
na Sztuczne Lodowisko w Przemyślu w godzinach 9:00 – 14:00
Na uczestników czekają atrakcje: wstęp na lodowisko 1 zł za okazaniem legitymacji szkolnej, quiz z nagrodami,
upominki-102 PACZKI – pluszaki, bajki i owoce, od Stowarzyszenie linia102.pl

Porad profilaktycznych w temacie bezpiecznych ferii udzielać będą funkcjonariusze Straży Miejskiej w Przemyślu

ZAPRASZAMY!!!

Wszystkim wypoczywającym życzymy, aby ferie zimowe upłynęły wesoło, ZDROWO i BEZPIECZNIE.

POWRÓT