I Mistrzostwa Młodych Ratowników o Puchar Dyrektora WSPR SPZOZ

Zapraszamy na I Mistrzostwa Młodych Ratowników o Puchar Dyrektora WSPR SPZOZ.

Mistrzostwa maja na celu popularyzację umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych u dzieci i młodzieży.

6 października 2018r. /sobota/ startujemy od 11:00

 

POWRÓT