Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji

GRAFIK WYKORZYSTANIA GODZIN NA KRYTEJ PŁYWALNI
tylko dla GRUP ZORGANIZOWANYCH