GRAFIK WYKORZYSTANIA GODZIN NA KRYTEJ PŁYWALNI
tylko dla GRUP ZORGANIZOWANYCH