Kwalifikacja Wojskowa 2021

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniach od 9 sierpnia do 16 września 2021 r. w budynku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Adama Mickiewicza 30 w Przemyślu będzie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców miasta Przemyśla oraz Powiatu Przemyskiego tj. gminy Bircza, gminy Dubiecko, gminy Fredropol, gminy Krasiczyn, gminy Krzywcza, gminy Medyka, gminy Orły, gminy Przemyśl, gminy Stubno i gminy Żurawica.

Do stawienia się na kwalifikację wojskową w 2021 r. wzywa się:

1.Mężczyzn urodzonych w 2002 r.,

2.Mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

3.Osoby urodzone w latach 2000-2001, które zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ( kat. B ),

4.Kobiety urodzone w latach 1997-2002 pobierające lub kończące naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych,

5.Osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

POWRÓT