Miesięczny Pakiet Wejść na zajęcia Aqua Aerobik

Drodzy klienci!
Informujemy, że od dnia 01.11.2021 r. na Krytej Pływalni wprowadzamy
Miesięczny Pakiet Wejść na zajęcia Aqua Aerobik
Zakupiony pakiet gwarantuje udział w zajęciach.
W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach w danym dniu
nie przysługuje zwrot części opłaty lub wykorzystanie w innym terminie.
Szczegóły w kasie krytej pływalni!
Prosimy do zapoznania się z regulaminem na https://posir.pl/kryta-plywalnia/
Serdecznie zapraszamy!

WTOREK I CZWARTEK godz. 18:50

POWRÓT