Otwarcie Krytej Pływalni!

Szanowni klienci!
W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.04.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Informujemy, że Kryta Pływalnia od 04.05.2021 r. zostaje otwarta dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, przy czym na obiekcie może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia basenu.
W dalszym ciągu Kryta Pływalnia jest zamknięta dla
KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH.
Na obiekcie Krytej Pływalni obowiązuje szatnia na odzież wierzchnią.
Bardzo prosimy wszystkich klientów o przynoszenie monet 2 złotowych do szafek. Moneta zwrotna!
Dziękujemy!
Zdrowia życzymy i pozdrawiamy

POWRÓT