Podkarpacka Liga Dzieci i Młodzieży w Narciarstwie Alpejskim Slalom Combi Race

Zawody odbędą się zgodnie z regulaminem Podkarpackiej Ligi Dzieci i Młodzieży

Wszystkie imprezy w ramach Ligi odbywają się pod patronatem honorowym:

Sponsor Główny Ligi: ORLEN OIL
Liga dofinansowana jest również ze środków Województwa Podkarpackiego

Konkurencje

Program zawodów:

Zgłoszenia:
(zgodnie z NRS i wytycznymi sportowymi PZN na sezon 2018/2019), do 22.02.2019 do godz. 18:00.
Grupowe: dokonują kluby, szkoły inne instytucje na drukach PZN (pobierz druk ») na adres: zawody.ud@gmail.com
Indywidualne: dokonują rodzice lub prawni opiekunowie również na drukach PZN. na adres: jw.

Pozostałe informacje na stronie www Ligi:
http://www.pozn.eu/alpejskie/podk-liga-alp-2019

POWRÓT