POSiR
Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Stok Narciarski
INFORMACJA
tel. 667 942 507
e-mail: psr@posir.pl

BIURO stoku narciarskiego
ul. Sanocka 12B
37-700 Przemyśl

DOLNA STACJA stoku narciarskiego
ul. Sanocka 12B
37-700 Przemyśl

GÓRNA STACJA stoku narciarskiego
ul. Ludwika Pasteura 2B
37-700 Przemyśl

Informujemy, że wszystkie przejazdy niewykorzystane w sezonie 2017/2018, 
przechodzą na sezon 2018/2019.
* nie dotyczy przejazdów promocyjnych

KASY BILETOWE

(czynne są w godz. 8.45 – 21.15) tylko w dniach gdy otwarty jest stok narciarski
znajdują się na parkingu przy stacji dolnej (ul. Sanocka 12B)
oraz w goprówce przy stacji górnej (ul. Ludwika Pasteura 2B – Zniesienie).

Aktualne informacje dotyczące warunków śniegowych oraz możliwości korzystania ze wszystkich obiektów stoku narciarskiego udzielane są w kasach biletowych.

CENNIK

Kolej krzesełkowa

Kolej dolna KL 1
przejazd dla pieszych /narciarze bezpłatnie/4,00 zł

 

Kolej górna KL 2
Karnety przejazdowe
1 przejazd4,00 zł
50 przejazdów150,00 zł
100 przejazdów250,00 zł
Karnety czasowe
2 godziny
/od pierwszego skasowania na stacji pośredniej,
karnet ważny tylko w dniu zakupu/
30,00 zł
4 godziny
/od pierwszego skasowania na stacji pośredniej,
karnet ważny tylko w dniu zakupu/
50,00 zł

Kaucja za wydany karnet - 10 zł

Karnet szkolny – 20 zł od osoby.
w godzinach 9.00 – 14.00.
Dotyczy jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl, po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu do POSiR wraz z listą uczniów podpisaną przez dyrektora szkoły. Na 10 osób 1 opiekun bezpłatnie.

Karnet szkoleniowy – 10 zł od osoby na 2 godziny.
Dotyczy sekcji młodzieżowych z klubów narciarskich działających na terenie miasta Przemyśla.

Karnety bezpłatne (6 karnetów 2 godzinnych) przysługują zawodnikom sklasyfikowanym na miejscach I, II, III w klasyfikacjach PZN lub na ogólnopolskich zawodach w narciarstwie alpejskim, biegowym i snowboardzie (dotyczy mieszkańców miasta Przemyśla i przemyskich klubów sportowych).

Odpłatność za organizację zawodów narciarskich
pomiar czasu i ustawienie trasy – 1 350 zł
usługa sędziowska: 2 osoby – 500 zł, 4 osoby – 900 zł
korzystanie z elektronicznego systemu zapisów – 250 zł

Otwarcie: styczeń 2006 roku. 

W grudniu 2006 roku do użytku oddano „oślą łączkę” przeznaczoną do nauki jazdy na nartach wraz z wyciągiem orczykowym oraz tor saneczkowy.

Długość: 270 m
Różnica poziomów: 39 m 
Przepustowość: 1050 osób / godzina 
Kolej krzesełkowa czynna w sezonie zimowym
Sezon zimowy: transport pieszych i narciarzy /narty w dłoni/

Długość: 740 m
Różnica poziomów: 110 m 
Przepustowość: 1656 osób / godzina
Sezon zimowy: transport narciarzy /narty na nogach/

Wyciąg niskiego prowadzenia liny na „Oślej łączce”

W SKRÓCIE:

3 trasy narciarskie o różnym stopniu trudności i nachylenia.
Trasa nr 1 /główna/ , długość 830 m , niebieska
Trasa nr 2 , długość 820 m, zielona
Trasa nr 3 /otwarcie w sezonie 2010-2011/ długość 1200 m, niebieska.
„Ośla łączka”, długość 50 m, różnica poziomów – 3 m

Na szczycie stoku, znajduje się wiadukt narciarski (nad ulicą Pasteura).

Trasy narciarskie są sztucznie oświetlone, naśnieżane oraz ratrakowane.

Dla użytkowników na terenie stacji narciarskiej funkcjonują: 2 punkty gastronomiczne (na szczycie stoku), wypożyczalnia sprzętu narciarskiego i ski-serwis (przy parkingu dolnym i przy górnej stacji), szkółka narciarska (stacja górna przy „oślej łączce”).

W sezonie zimowym stok jest czynny w godz. 9.00 – 21.00.
Ze względu na awarię lub niesprzyjające warunki czas funkcjonowania stoku może ulec zmianie.