POSiR
Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Sztuczne Lodowisko w Przemyślu
Przemyśl, ul. Sanocka 12

tel: 667 942 509

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Niedziela
9:00 – 21:00

facebook.com/LodowiskoPrzemysl

Sztuczne lodowisko otwarte od 15 grudnia 2019 r. (Niedziela)
Serdecznie zapraszamy!

GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek – Niedziela
9:00 – 21:00

Wyjątkowo w dniu 14.02.2020r.

będzie tylko jedna przerwa techniczna

14:00-16:00

PRZERWY TECHNICZNE:

14:00 – 15:00
17:30 – 18:00

CENNIK
Nazwa usługiCena
normalnyulgowy*

1 godzina

Opłata za pierwsze 60 minut pobierana jest z góry
i nie podlega zwrotowi.

Czas pobytu na lodowisku liczy się od momentu
przejścia przez bramkę wejściową. Każde kolejne rozpoczęte 15 minut
płatne jest proporcjonalnie do ceny godzinowej.

7,00 PLN5,00 PLN

1 godzina dla grup szkolnych
w godz: 9:00 – 14:00
(poniedziałek –piątek)

Dotyczy jednostek oświatowych
dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl.

3,00 PLN
Wypożyczenie łyżew7,00 PLN
jednorazowo

Wypożyczenie łyżew dla szkół

Dotyczy jednostek oświatowych
dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl.

3,00 PLN
od osoby
w godzinach 9:00 – 14:00
Szatnia1,00 PLN
*dzieci, młodzież, studenci do 26 roku życia za okazaniem legitymacji upoważniającej do ulgi
Kamera na lodowisku