Zawiadomienie o wyborze oferty – dzierżawa lodowiska mobilnego

Data publikacji:
29 listopada 2019

Kategoria:
Ogłoszenia, Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZMIANA

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg na dostawę kabiny sanitarnej ze zbiornikiem na fekalia i kontenera biurowego dla potrzeb stoku narciarskiego w Przemyślu przy ul. Pasteura (górna stacja stoku narciarskiego) Specyfikację techniczną stanowią rysunki zawarte w załączniku nr 1 do ogłoszenia Termin realizacji zamówienia od dnia 03.12.2019 do dnia 30.11.2020 (12 m-cy) Oferty należy […]

Data publikacji:
27 listopada 2019

Kategoria:
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę używanych bramek – 3 sztuk,  systemu dostępu dla stoku narciarskiego w Przemyślu

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, zawiadamia o wszczęciu postępowania przetargowego na dostawę używanych, w pełni sprawnych bramek systemu dostępu – 3 sztuk,  dla stoku narciarskiego w Przemyślu, wraz z montażem. Wymagania techniczne dla bramek systemu dostępu, stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia. Warunki płatności: Płatność za dostawę i montaż bramek […]

Data publikacji:
25 listopada 2019

Kategoria:
Ogłoszenia, Przetargi

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg na dostawę kabiny sanitarnej ze zbiornikiem na fekalia i kontenera biurowego dla potrzeb stoku narciarskiego w Przemyślu

Sprawa nr TZP.26/1.21.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg na dostawę kabiny sanitarnej ze zbiornikiem na fekalia i kontenera biurowego dla potrzeb stoku narciarskiego w Przemyślu przy ul. Pasteura (górna stacja stoku narciarskiego) Specyfikację techniczną stanowią rysunki zawarte w załączniku nr 1 do ogłoszenia Termin realizacji zamówienia od dnia 01.12.2019 do […]

Data publikacji:
25 listopada 2019

Kategoria:
Ogłoszenia, Przetargi

Informacja  z otwarcia ofert – Dzierżawa lodowiska mobilnego sztucznie mrożonego wraz  z zadaszeniem

Numer sprawy: TZP.26.1.2019                                                            Przemyśl dnia: 22.11.2019   Informacja  z otwarcia ofert Tryby postępowania: przetarg nieograniczony Zamówienie Komórka organizacyjna prowadząca sprawę: Park Sportowo-Rekreacyjny (PSR) Nazwa zamówienia: Dzierżawa lodowiska mobilnego sztucznie mrożonego wraz  z zadaszeniem w sezonie zimowym 2019/2020   Termin składania ofert upłynął w dniu 22.11.2019 o godz. 10,00 W przewidzianym terminie złożono 3 oferty […]

Data publikacji:
22 listopada 2019

Kategoria:
Ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E o przetargu ustnym – licytacji na najem lokalu użytkowego „Loża Szyderców” z wyposażeniem i tarasem położonego w Przemyślu przy ul. Przemysława 46

Licytacja odbędzie się w dniu 28.11.2019 o godz. 11,00 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro 1 Postanowienia ogólne Działając na podstawie uchwały nr 148/2011 z dnia 28.06.2011 Rady Miasta oraz zarządzenia nr 18/2018 z dnia 19.06.2018 Dyrektora POSiR w Przemyślu, Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg ustny […]

Data publikacji:
19 listopada 2019

Kategoria:
Ogłoszenia