OGŁOSZENIE O OTWARCIU  OFERT dla zamówienia na usługę; p.n. Administrowanie nieruchomością

przy ul. 22 Stycznia 6 w Przemyślu zabudowaną płytą boiska, budynkiem głównym, ciągami komunikacyjnymi, budynkiem kasowym i trybunami Otwarcie ofert Otwarcie ofert w dniu 08.10.2019 do godz. 11,00 w siedzibie Zamawiającego – Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu – sala kolumnowa I p.

Data publikacji:
30 września 2019

Kategoria:
Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O OTWARCIU  OFERT dla zamówienia na usługę; p.n. Dostawa i montaż części zamiennych

Dostawa i montaż części zamiennych dla potrzeb remontu 8 sztuk armat do naśnieżania stoku narciarskiego przy ul. Pasteura w Przemyślu Otwarcie ofert Otwarcie ofert w dniu 04.10.2019 do godz. 11,30 w siedzibie Zamawiającego – Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu – sala kolumnowa Ip

Data publikacji:
30 września 2019

Kategoria:
Ogłoszenia

OGŁOSZENIE – administrowanie nieruchomością przy ul. 22 Stycznia 6 w Przemyślu

OGŁOSZENIE Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę : administrowanie nieruchomością przy ul. 22 Stycznia 6 w Przemyślu zabudowaną płytą boiska, budynkiem głównym, ciągami komunikacyjnymi,  budynkiem kasowym i trybunami  

Data publikacji:
30 września 2019

Kategoria:
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa i montaż części zamiennych dla potrzeb remontu armat do naśnieżania

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza w Przemyślu, zawiadamia o wszczęciu postępowania przetargowego p.n. Dostawa i montaż części zamiennych dla potrzeb remontu 8 sztuk armat do naśnieżania stoku narciarskiego przy ul. Pasteura w Przemyślu

Data publikacji:
27 września 2019

Kategoria:
Ogłoszenia

Ogłoszenie  o sprzedaży w formie aukcji (licytacji ustnej) megaukładu – instalacji chłodniczej z agregatem

Data publikacji:
26 września 2019

Kategoria:
Ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu ustnym – licytacji na dzierżawę nieruchomości przy ul. Pasteura w Przemyślu – stok narciarski

O G Ł O S Z E N I E DYREKTORA PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PRZEMYŚLU o przetargu ustnym – licytacji na dzierżawę nieruchomości przy ul. Pasteura w Przemyślu – stok narciarski Licytacja odbędzie się w dniu 30.08.2019 o godz. 11,00 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl – sala […]

Data publikacji:
22 sierpnia 2019

Kategoria:
Ogłoszenia, Przetargi