Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę używanych bramek – 3 sztuk, systemu dostępu dla stoku narciarskiego w Przemyślu

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, zawiadamia o wszczęciu postępowania przetargowego na dostawę używanych, w pełni sprawnych bramek systemu dostępu – 3 sztuk,  dla stoku narciarskiego w Przemyślu, wraz z montażem. Wymagania techniczne dla bramek systemu dostępu, stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia. Warunki płatności: Płatność za dostawę i montaż bramek […]

Data publikacji:
12 listopada 2019

Kategoria:
Ogłoszenia

Dzierżawa lodowiska mobilnego sztucznie mrożonego w sezonie zimowym 2019/2020 wraz z zadaszeniem

Ogłoszenie nr 618397-N-2019 z dnia 2019-11-12 r. Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Dzierżawa lodowiska mobilnego sztucznie mrożonego w sezonie zimowym 2019/2020 wraz z zadaszeniemOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać […]

Data publikacji:
12 listopada 2019

Kategoria:
Ogłoszenia

Unieważnienie postępowania na dostawę bramek systemu dostępu.

Unieważnienie postępowania na dostawę używanych, w pełni sprawnych  bramek systemu dostępu – 3 sztuki, dla stoku narciarskiego w Przemyślu wraz z montażem. Wyświetleń: 30

Data publikacji:
28 października 2019

Kategoria:
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę używanych bramek – 3 sztuk, systemu dostępu dla stoku narciarskiego w Przemyślu

Wyświetleń: 64

Data publikacji:
22 października 2019

Kategoria:
Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O OTWARCIU  OFERT dla zamówienia na usługę; p.n. Administrowanie nieruchomością

przy ul. 22 Stycznia 6 w Przemyślu zabudowaną płytą boiska, budynkiem głównym, ciągami komunikacyjnymi, budynkiem kasowym i trybunami Otwarcie ofert Otwarcie ofert w dniu 08.10.2019 do godz. 11,00 w siedzibie Zamawiającego – Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu – sala kolumnowa I p. Wyświetleń: 68

Data publikacji:
30 września 2019

Kategoria:
Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O OTWARCIU  OFERT dla zamówienia na usługę; p.n. Dostawa i montaż części zamiennych

Dostawa i montaż części zamiennych dla potrzeb remontu 8 sztuk armat do naśnieżania stoku narciarskiego przy ul. Pasteura w Przemyślu Otwarcie ofert Otwarcie ofert w dniu 04.10.2019 do godz. 11,30 w siedzibie Zamawiającego – Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu – sala kolumnowa Ip Wyświetleń: 59

Data publikacji:
30 września 2019

Kategoria:
Ogłoszenia