Sport, Integracja i Wspólna Zabawa!

W dniu wczorajszym na hali Przemyskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji odbyła się VI Integracyjna Olimpiada Sportowa pod patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla Wojciecha Bakuna organizowana przez UKS Gladiator Przemyśl i

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 w Przemyślu
Celem imprezy było propagowanie sportu osób niepełnosprawnych oraz integracja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z dziećmi i młodzieżą ze szkół masowych.

W tej edycji wzięło udział 120 uczniów z przemyskich szkół.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale.

Olimpiadę wspierali wolontariusze z Zespołu Szkół Salezjańskich, Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych.

Serdeczne podziękowania dla organizatorów i współorganizatorów.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

POWRÓT