XX Międzyświetlicowa Olimpiada Sportowa

Dnia 21 listopada 2019 r. odbędzie się XX Międzyświetlicowa Olimpiada Sportowa. Jest ona skierowana do uczniów klas II i III szkół podstawowych uczęszczających do świetlic szkolnych. Organizatorem jest świetlica przy SP 11 im. H. Jordana w Przemyślu, Współorganizatorem Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Patronat honorowy nad imprezą objęli Polski Komitet Olimpijski, Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun, Poseł na sejm RP Marek Rząsa, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Do tegorocznej edycji zgłosiło się 14 świetlic z miasta Przemyśla i regionu. Są to świetlice przy SP1, SP4, SP6, SP11, SP 14, SP15, SP16, SP17, SP Dubiecko, SP Radymno, SP Medyka, SP7 Jarosław, SP Newton SP KAMON.

Celem spotkania jest propagowanie aktywnego wypoczynku, zachęcanie do uprawiania sportu, szerzenie idei olimpijskich, zasady fair play, integracja dzieci z rożnych środowisk.

POWRÓT